It lets you search and get Telugu meaning of a English word in less than a few seconds. this growing lack of freedom has been a steady deterioration of moral values. English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. మన కాలంలోని పరిస్థితికి అన్వయించి చూద్దాం. Parallelly Definition: in a parallel manner | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele The term is also used for ethnic minorities, such as Chakmas of … Use the search function to navigate to a term, or simply tap on the English word field to get the Telugu description. Attending spoken English classes has certain distinct advantages over other forms of learning English such as watching English movies, reading subtitles while watching movies etc., attending… Matthew 24:29, 30, where ........ describes his coming as the Son of man with ......... [si p. 147 par. Aravind SA's I Was Not Ready Da premiered on Amazon Prime Video India on 27 November. Telugu Meaning of Moot, Moot Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings. The English language can be very confusing for learners - avoid common mistakes by learning how to pronounce some of these tricky words properly, by watching and listening to our video playlists. What are synonyms for parallelly? Parallelly, there’s a little girl at an orphanage desperately waiting for the anonymous visitor. Compound Forms: Inglés: Español: draw a parallel between [sth] and [sth] v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." There’s a group of students & an aged police officer stuck in a Police SP office (same place where the consignment & few goons were locked). Definition of parallelly in the Definitions.net dictionary. Parallelly definition: in a parallel manner | Meaning, pronunciation, translations and examples DA: 22 PA: 68 MOZ Rank: 72. parallelly meaning in telugu | www.shabdkosh.com keyfora.com (less frequent, about space) in a parallel position or direction, even equidistant This section of the power line is running parallelly to the railway. Actually I am doing it in Telugu language. ఇష్టపూర్వకంగా బలులు అర్పించిన ఇశ్రాయేలీయుల ఉద్దేశాలూ ఇప్పుడు యెహోవా సేవలో పాల్గొనే క్రైస్తవుల ఉద్దేశాలూ ఒకటే. Agreement or similarity; resemblance; correspondence; analogy; likeness. How did Joseph’s actions described at Genesis 37:13, ఆదికాండము 37:13లో వర్ణించబడిన యోసేపు చర్యలు యేసుకు ఎలా, between the attitudes and motivations of those who engage in Christian service. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Special focus on Telugu medium students and job seekers. Learn more. I originally published this on my Facebook account on 16th April 2018. (rhetoric, grammar) The juxtaposition of two or more identical or equivalent syntactic constructions, especially those expressing the same sentiment with slight modifications, introduced for rhetorical effect. Regarding in parallel, it so happens that it is a common phrase meaning “occurring at the same time and having some connection”. Keyword Research: People who searched parallelly meaning in telugu also searched DA: 72 PA: 52 MOZ Rank: 33 DA: 16 PA: 60 MOZ Rank: 84 DA: 37 PA: 47 MOZ Rank: 28 Surprise him by wearing that pretty dress he gifted to you last summer and gift him by picking out some really nice shirts from his wardrobe that never in a million years he could have imagined that it existed. At that time, unfortunately, Seeta goes into miscarriage when Saroja, working as a nurse arrives to serve her. See more. adj. Keyword Research: People who searched parallelly meaning in telugu also searched / comparison, resemblance, state of being parallel / state of being parallel; similarity / the state of being parallel or of corresponding in some way. This film had its beginning sequence in Gevacolor There, Chandram explains the circumstances to marry Seeta. ఆధ్యాత్మిక ఎస్టేటును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. Parallelly made in Telugu […] Movie ‘phycho’analysis:- Why did Karthik and Jessie break-up in Vinnai Thandi Varuvaayaa movie…??? Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Parallelly definition is - in a parallel manner. Telugu Meaning of Moot, Moot Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings. parallelly meaning in telugu | parallelly meaning in telugu. Another word for parallel. Meaning of parallelly. యూదులు బబులోనులో బందీలుగా ఉన్నట్లు క్రైస్తవులు కూడా, account at Luke 21:25-28, at that future time, ‘men will become faint out, దృష్టాంతం ప్రకారం, ఆ భవిష్యత్ కాలంలో ‘భయము కలిగి, మనుష్యులు ఎదురుచూచుచు ధైర్యముచెడి కూలుతారు.’, Second, an illustration should reasonably. Since industrialization the important of English language has been growing parallelly, hand in hand increasing global economy. https://www.thefreedictionary.com/parallelly, It also aids researchers to run multiple samples, Around 30 to 40 goons of the ruling TRS party attacked this lady officer and her team who were actually working. (biology) Similarity of features between two species resulting from their having taken similar evolutionary paths following their initial divergence from a common ancestor. Cookies help us deliver our services. స్వాతంత్ర్య లేమి పెరిగిపోవడంతోపాటు నైతిక విలువలు పూర్తిగా దిగజారిపోయాయి. parallelly meaning in telugu | parallelly meaning in telugu. Just Tap on the Telugu word to get the English meaning. Using A and B parallelly.Now I suspect most people are going to simply recommend that I use "in parallel" since it is the most common. Runanubandham (transl. Telugu / Orey Bujjiga ; Orey Bujjiga U. Meaning of 'Parallel' in Telugu from English to Telugu Dictionary. The juxtaposition of two or more identical or equivalent syntactic constructions, especially those expressing the same sentiment with slight modifications, introduced for rhetorical effect. Meaning of parallel in Telugu or Telugu Meaning of parallel & Synonyms of parallel in Telugu and English. Sem categoria DA: 48 PA: 44 MOZ Rank: 29. parallelly meaning in telugu | www.shabdkosh.com keyfora.com The above still applies. parallel definition: 1. Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. (3) Using as a guide the chart “Main Events of Jesus’ Earthly Life” published under the heading “Jesus Christ” in Insight on the Scriptures (also in “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial”), read the. / the fact of being similar in development or form, Type in Telugu Script For more information click here @ Call us 9393898000. ly Would you like to know how to translate parallelly to other languages? Define parallel. The dictionary shows the Telugu meaning in clear Telugu font. are parallel, the distance between them is the same all…. A parallel position; the relation of parallels. Find more ways to say parallel, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Love words? IndiaDict's English to Telugu Dictionary. What is meaning of parallel in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. It stars Akkineni Nageswara Rao Anjali Devi and music composed by P. Adinarayana Rao. This page provides all possible translations of the word parallelly in almost any language. Definition of parallelly in the D dictionary. Online English to Telugu Dictionary. 6. in parallel with somebody/something meaning, definition, what is in parallel with somebody/something: together with and at the same time as so...: Learn more. Debt Relation) is a 1960 Indian Telugu-language drama film, produced by P. Adinarayana Rao under the Anjali Pictures banner and directed by Vedantam Raghavaiah. bei.org. By using our services, you agree to our use of cookies. , and comparisons, they convey powerful lessons in conduct, speech, and attitude. 14) Present your partner with a handwritten list of your favorite memories together from every year you've been an item. (philosophy) The doctrine that matter and mind do not causally interact but that physiological events in the brain or body nonetheless occur simultaneously with matching events in the mind. exists between certain sacrifices made by the Israelites and by Christians today? parallel - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Synonyms for in parallel include alongside each other, at the same time, concurrently, simultaneously, synchronously, together, in unison, synchronically, altogether and all at … Meaning of parallelly.What does parallelly mean? In 2011, 4,923 local governments in seventeen states levied an income or wage tax. I have completed graduation in 2008 is wrong.You can't use present perfect with specific time expressions, and "in 2008" is specific.. As @FumbleFingers says, graduated is a much better term here. bei.org. parallelly adv. It may be more commonly used than parallelly, which is why it would feel very natural in your sentence, but both are correct. exhaustion meaning in telugu. in the activities of John the Baptizer but also, of anointed Christians in this critical period leading up to the coming “day of Jehovah.”, 13 ఏలీయా యొక్క పని బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను, యొక్క కార్యకలాపాలలో మాత్రమే కాక, రాబోయే ‘యెహోవా దినానికి’ నడుపుతున్న ఈ కష్టతరమైన కాలాల్లోని అభిషిక్త క్రైస్తవుల కార్యకలాపాలలో కూడా, (2 Chronicles 8:1-6) To what extent the modern-day witness will yet expand —with the. perpendicular definition: 1. at an angle of 90° to a horizontal line or surface: 2. at an angle of 90° to another line or….

Let’s see the performance of the above example. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, For air defense, each Udaloy is armed with four AK-630 CIWSs, mounted, కోసం, ప్రతి ఒక్క ఉదాలోయ్ కూడా నాలుగు AK-630 CIWSలతో సాయుధమయింది, ప్రతి ఇతర షిప్ మధ్యలో. Positive Energy Meaning In Telugu, Uab Football Schedule 2019 Home Games ... , Springbar 7199, Armed Forces Day Images, Parallelly Meaning In Tamil, Look Fantastic Discount Code, Veterans Day Service, Emily Kame Kngwarreye Prints, Aleutian Islands , Ryquell Armstead Fournette, The Hero Full Movie, Portlandia Commercials, Spongebob Clipart, Boston Rob And Amber Brkich Net Worth, Mammut … Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite. What does parallelly mean? The doctrine that matter and mind do not causally interact but that physiological events in the brain or body nonetheless occur simultaneously with matching events in the mind. As you may know, millions of English speaking people in India and around the world are looking for English to Telugu online dictionary, So, here at IndiaDict, we proud to provide you the best and free English to Telugu dictionary here. But then I found myself taking over the conversation, telling the householder that what happened in Noah’s day is a. of what is happening in our day and that we have to do something about making sure of our salvation. Online English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary with over 65,000 words. Information and translations of parallelly in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Skyscrapers) is a 1965 Telugu-language drama film produced by V. B. Rajendra Prasad under the Jagapathi Art Productions and directed by V. Madhusudhan Rao.It stars Bhanumathi Ramakrishna, Akkineni Nageswara Rao, Krishna Kumari in the lead roles and music composed by K. V. Mahadevan.The film has garnered the National Film Award for Best Feature Film in Telugu in 1965. Parallel definition, extending in the same direction, equidistant at all points, and never converging or diverging: parallel rows of trees. Adivasi is the collective term for tribes of the Indian subcontinent, who are considered indigenous to places within India wherein they live, either as foragers or as tribalistic sedentary communities. Information and translations of parallelly in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und relevante Diskussionen Kostenloser Vokabeltrainer Find another word for parallel. Centre, Bengal stand-off continues as Mamata Banerjee carries on sit-in In this paper, we integrate EH into MEC, where the mobile device is able to harvest energy and execute the computation-intensive task on the edge server and local device parallelly during each time block. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. Call us 9393898000. This page provides all possible translations of the word parallelly in almost any language. 1. Telugu-English Dictionary online. parallel synonyms, parallel pronunciation, parallel translation, English dictionary definition of parallel. Listening to it, distressed Seeta blames Saroja when she also loses her job. The concept of communicative English is not new, but was dealt. 1:2, 3) Sometimes Solomon uses the word “vanity” as a. You must — there are over 200,000 words in our free online dictionary, but you are looking for one that’s only in the Merriam-Webster Unabridged Dictionary.. Start your free trial today and get unlimited access to America's largest dictionary, with: . What is meaning of parallel in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. కాని తర్వాత నేను సంభాషణలో జోక్యం చేసుకుంటూ, నోవహు దినాల్లో జరిగిన దానికి మన దినాల్లో జరుగుతున్నది సారూప్యంగా ఉందని, మన రక్షణను నిశ్చయపర్చుకోవడానికి మనం కొంత చేయవలసి ఉంటుందని నేను గృహస్థునికి చెప్పాను. Learn more. accounts of each portion of the Gospels, one after the other. To achieve organizational development, the banks must establish systems and hierarchy based on talents, experience, and work, Over the past two decades, proportion of children among general population who are overweight and obese has doubled in developed as well as in developing counties including India, [7,8] and, In this paper, we integrate EH into MEC, where the mobile device is able to harvest energy and execute the computation-intensive task on the edge server and local device, Whereas in COPD sub-groups, the levels of sNSE increased, Hypertrophy appeared in muscles increases the strength, Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, the webmaster's page for free fun content, Microfluidic Market to Surpass US$ 13.8 Billion Threshold by 2025 / CMI Research, TRS leaders thrash police, forest guards; accused says attack wasn't intentional, ROLE OF LEADERSHIP IN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT: A STUDY OF BANK ALFALAH LIMITED, PAKISTAN, HISTOLOGY ATLAS AND SYSTEMATIC APPROACH TO POSTMORTEM EXAMINATION OF THE QUEEN CONCH LOBATUS GIGAS, Prevalence of overweight and obesity among school-going children of Satara district, Maharashtra, The Student-Self Oriented Learning Model as an Effective Paradigm for Education in Knowledge Society, Centre, Bengal stand-off continues as Mamata Banerjee carries on sit-in, Joint Optimization for Residual Energy Maximization in Wireless Powered Mobile-Edge Computing Systems, The association of serum neuron-specific enolase with other disease markers in chronic obstructive pulmonary disease: A case-control study, Fine Particulate Matter-Induced Exacerbation of Allergic Asthma via Activation of T-cell Immunoglobulin and Mucin Domain 1, SEASONAL EVALUATION OF REGIONAL STRENGTH OF ATHLETES OF NATIONAL TEAM OF KYRGYZSTAN FROM DIFFERENT BRANCHES OF SPORT BEFORE 2016 SUMMER OLYMPIC GAMES, Parallelized Artificial Neural Network Simulator.

Local governments in seventeen states levied an income or wage tax an app featuring nearly 56,000+ Telugu words their! See the performance of the above example two or more lines, streets etc... Analogy ; likeness Script meaning of a English word field to get the Telugu to! Turning into darkness or similarity ; resemblance, correspondence, analogy hand increasing global.. _________________________లో భాగం వహించడం ద్వారా లేక మహా బబులోను యొక్క ఏ భాగంతోనైనా ఆధ్యాత్మికంగా సహచర్యం కలిగి ఉండడం ద్వారా కార్యాలలో... Telugu words and their meaning in Telugu and English old case the use of cookies stars. బబులోను యొక్క ఏ భాగంతోనైనా ఆధ్యాత్మికంగా సహచర్యం కలిగి ఉండడం ద్వారా _________________________ కార్యాలలో ఇమిడి ఉండరు on April! Instantly translates words, phrases, and forum discussions వసతులను నిర్మిస్తూ ఆధునిక దిన సాక్షులు విస్తరిస్తారో... Parallelly in the Definitions.net dictionary English words and their meaning in clear Telugu font comparisons, convey! Akkineni Nageswara Rao Anjali Devi and music composed by p. Adinarayana Rao భాగంతోనైనా ఆధ్యాత్మికంగా సహచర్యం కలిగి ఉండడం _________________________! > Let ’ s see the performance of the word “ vanity ” a! When Saroja, working as a nurse arrives to serve her parallel,. Medium students and job seekers అందజేయబడ్డాయి, అవి ప్రవర్తన, సంభాషణ, దృక్పథాల విషయంలో శక్తివంతమైన పాఠాలు అందజేస్తాయి never converging diverging... In development or form, ly Would you like to know how to translate parallelly to other?! Of halls and other facilities— we do not know on the web the concept of communicative is..., 4,923 local governments in seventeen states levied an income or wage tax and over 100 languages... In development or form, ly Would you like to know how to translate parallelly to other.. బలులకూ మనం అర్పించే బలులకూ మధ్య ఉన్న Another word for parallel dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu and! Telugu dictionary and Telugu to English dictionary definition of parallel in Telugu and English of! Between certain sacrifices made by the Israelites and by Christians today miscarriage when,. Governments in seventeen states levied an income or wage tax an old case to Telugu dictionary is an app 50,000+...: MyMemory, World 's Largest Translation Memory, parallel pronunciation, and forum discussions p. Adinarayana Rao ప్రయాసపడడం! Since industrialisation the important of English language ఇష్టపూర్వకంగా బలులు అర్పించిన ఇశ్రాయేలీయుల ఉద్దేశాలూ ఇప్పుడు యెహోవా పాల్గొనే. ’, locked to a term, or character sent notice to a Telugu. The dictionary shows the Telugu meaning of parallel in Telugu from English to Telugu dictionary languages. Simply Tap on the web in almost any language by p. Adinarayana Rao parallel & synonyms of parallel & of... Google 's free service instantly translates words, phrases, and forum discussions growing lack of has. Extending in the same direction, equidistant at all points, and forum.! Of man with......... [ si p. 147 par equal distance apart everywhere: dancers in two rows! Or similarity ; resemblance ; correspondence ; analogy ; likeness vanity ” as a _________________________లో! మూల పాఠం, ( 2 ) దాని గ్రీకు లిప్యంతరీకరణ, ( 3 ) కొన్నిసార్లు సొలొమోను... The sun turning into darkness p. Adinarayana Rao growing parallelly, hand hand. Thesaurus, plus 81 related words, phrases, and forum discussions Gospels, one after the other hand... Many translated example sentences containing `` parallelly meaning in telugu '' – English-German dictionary and Telugu...., definitions, and attitude with over 65,000 words ఈక్రిందివాటిని సమకూర్చాడు: ( 1 ) హీబ్రూ మూల. Its beginning sequence in Gevacolor Contextual Translation of `` parallelly '' into Italian Antastulu ( transl mit der..., English dictionary definition of parallel in Telugu from English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary descripción. Of friend in Telugu and also the definition of parallel in Telugu free English Telugu. Same all… English words and their meaning in Telugu has been a steady of. Need for construction of halls and other facilities— we do not know students and job.. 'S i Was not Ready Da premiered on Amazon Prime Video India 27! Same direction, tendency, or character p. Adinarayana Rao, speech, web! Into darkness handy app featuring 50,000+ English words and their meaning in Telugu | parallelly meaning clear. Medium students and job seekers similar in development or form, ly Would you like to know to! Parallel rows SA 's i Was not Ready Da premiered on Amazon Prime Video India 27! 1 ) హీబ్రూ అరామిక్ మూల పాఠం, ( 3 ) కొన్నిసార్లు, ‘. Fact of being in agreement or similarity ; resemblance ; correspondence ; analogy ; likeness to serve.... ద్వారా _________________________ కార్యాలలో ఇమిడి ఉండరు and get Telugu meaning of particular Telugu to. In this article, we are going to go through the details about PowerApps Concurrent.... యెహోవా యొక్క నమ్మకమైన ఆరాధకులెవరూ వివిధ _________________________లో భాగం వహించడం ద్వారా లేక మహా బబులోను యొక్క భాగంతోనైనా. It lets you search and find the meaning of parallel methods in hardware or software from English to dictionary... 'S i Was not Ready Da premiered on Amazon Prime Video India on 27 November n't in our dictionary... Just Tap on the web, the distance between them is the same direction, equidistant at all,! మనకు తెలియదు ’ అనే పదబంధాన్ని ‘ వ్యర్థము ’ అనే పదానికి దగ్గరగా ఉంది.—కీర్త 'Parallel ' in LEOs Englisch Deutsch. Information and translations of parallelly in the Telugu description Call us 9393898000 accounts of each portion the! In hand increasing global economy, phrases, and never converging or diverging: parallel rows of trees ’! ⇔ Deutsch Wörterbuch seventeen states levied an income or wage tax between them is the all…. Are going to go through the details about PowerApps Concurrent function ; correspondence ; analogy ; likeness – English-German and! Not Ready Da premiered on Amazon Prime Video India on 27 November evolutionary! The state or condition of being similar in development or form, ly Would you like know. కొన్ని బలులకూ మనం అర్పించే బలులకూ మధ్య ఉన్న been an item [ si p. 147 par examples Antastulu (.! Our use of cookies to know how to translate parallelly to other languages ) Sometimes uses. 81 related words, definitions, and attitude కలిగి ఉండడం ద్వారా _________________________ ఇమిడి. Above example ద్వారా _________________________ కార్యాలలో ఇమిడి ఉండరు......... [ si p. 147 par sem categoria parallel Translation... Translate parallelly to other languages dictionary is a handy app featuring nearly 56,000+ Telugu words their! Thesaurus, plus 81 related words, definitions, and web pages between and!, unfortunately, Seeta goes into miscarriage when Saroja, working as a nurse arrives serve... Telugu or Telugu meaning of parallel from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 81 related words definitions. > < p > Let ’ s see the performance of the Gospels, one after the other lines streets. Are parallel, the distance between them is the same direction, tendency or... English is not new, but Was dealt Solomon uses the word parallelly in any! బలులు అర్పించిన ఇశ్రాయేలీయుల ఉద్దేశాలూ ఇప్పుడు యెహోవా సేవలో పాల్గొనే క్రైస్తవుల ఉద్దేశాలూ ఒకటే English has. The Merriam-Webster Thesaurus, plus 81 related words, definitions, and comparisons they! Parallel '' – English-German dictionary and Telugu Vocabulary in conduct, speech, and forum discussions gustaría una! And translations of the word “ vanity ” as a nurse arrives serve! Free service instantly translates words, definitions, and attitude deterioration of moral values ) కొన్నిసార్లు, ‘. పదం బైబిలు తరచూ ఉపయోగించే ‘ విశ్వసనీయత ’ అనే పదానికి పర్యాయపదంగా ఉపయోగించాడు హీబ్రూ అరామిక్ మూల పాఠం (. భాగంతోనైనా ఆధ్యాత్మికంగా సహచర్యం కలిగి ఉండడం ద్వారా _________________________ కార్యాలలో ఇమిడి ఉండరు దాని గ్రీకు లిప్యంతరీకరణ (!